Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi, viêm da nổi cục trâu bò trong bối cảnh ứng phó dịch bệnh Covid-19

(15:36 | 24/09/2021)

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên động vật, ứng phó tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay; đồng thời để bảo vệ sản xuất, đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi, viêm da nổi cục trâu bò trong bối cảnh ứng phó dịch bệnh Covid-19; yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tham mưu UBND huyện triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, không để xảy ra các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật trên địa bàn huyện, nhất là bệnh Dịch tả heo Châu Phi, Viêm da nổi cục trâu, bò; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ tiêu thụ gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, việc tiếp cận thú y tư nhân, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, duy trì, tăng đàn ở những vùng trạng thái bình thường mới, vùng xanh. Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; chỉ đạo mạng lưới thu y các xã thường xuyên thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm như: Viêm da nổi cục (trâu, bò), Lở mồm long móng, Tai xanh, Dại chó, Cúm gia cầm; tăng cường kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập từ ngoài vào địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc theo quy định, xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

- Trạm Khuyến nông huyện, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã chỉ đạo Tổ Kinh tế kỹ thuật tổ chức và hướng dẫn hộ chăn nuôi, nuôi theo hướng an toàn sinh học, đồng thời rà soát thống kê đàn heo và gia cầm trên địa bàn báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) định kỳ theo Công văn số 177/UBND-PNN ngày 15/7/2021 và Công văn số 199/UBND-PNN ngày 30/7/2021 của UBND huyện.

- Ủy ban nhân dân các xã, chỉ đạo cán bộ chuyên môn kết hợp với Mạng lưới thú y, Tổ Kinh tế kỹ thuật địa bàn quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi, tổng đàn, tình hình dịch bệnh, kể cả vận chuyển và tiêu thụ. Xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra và phối hợp với cơ quan chuyên môn để khống chế không để lây lang. Rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản xã để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đăng ký kê khai chăn nuôi đúng quy định, khi phát hiện đàn vật nuôi trên địa bàn có biểu hiện mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo ngay về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản xã để kịp thời xử lý./.

Thanh Vũ - CV VP HĐND&UBND huyện