TIN NỔI BẬT:
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm dề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022  *  Ngày 27/6/2022 Hội LHPN xã Vĩnh Hòa tổ chức họp mặt gia đình tiêu biểu nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022, tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa.  *  U Minh Thượng- Họp mặt, giao lưu gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022  *  ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY ỦY THÁC TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  NHỮNG CĂN NHÀ MỚI KHANG TRANG TỪ NGUỐN VỐN CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  Công tác hướng dẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.  *  Sáng ngày 27/6/2022, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức hội nghị tổng kết phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  *  Đăng ký mới, cập nhật thông tin chứng thư số cá nhân cho công chức, viên chức tại bộ phận một cửa huyện theo Công văn số 3778/VP-HCC ngày 18/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.  *  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện của ngày cuối tuần, ngày 24 tháng 06 năm 2022.  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

CHI BỘ ẤP MINH TRUNG, XÃ AN MINH BẮC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2022-2025

(16:29 | 13/05/2022)

Ngày 12/5/2022, Chi bộ ấp Minh Trung, xã An Minh Bắc đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2025. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ ấp Minh TRung luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước chi bộ và nhân dân, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tốt vai trò Mặt trận, chính quyền và đoàn thể, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và phát triển kinh tế, đời sống văn hóa xã hội ngày càng nâng lên, các chính sách an sinh, xã hội, đền ơn đáp nghĩa thực hiện tốt. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so nghị quyết, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, hệ thống chính trị được kiện toàn, đội ngũ cán bộ có nhiều cố gắng tự nghiên cứu học tập nâng lên về trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng, cũng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể luôn được chú trọng, chất lượng hoạt động ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Kinh tế của ấp phát triển khá, các chỉ tiêu kinh tế đề ra đều đạt và vượt so nghị quyết; thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, ấp đạt 12/12 phần việc, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện 15/15 phần việc của hộ gia đình trong xây dựng nông thôm mới, hộ gia đình văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ huy động trẻ 6 – 14 tuổi đến trường đạt 100% so nghị quyết; hộ nghèo giảm nhanh, các chính sách an ninh xã hội thực hiện tốt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, hàng năm công tác tuyển quân đạt chi tiêu trên giao; mô hình camera an ninh phát huy tác dụng. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đạt kế hoạch; Phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu trên giao; Các đoàn thể tổ chức tốt sinh hoạt định kỳ đúng điều lệ, có từ 80% trở lên chi hội đạt vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ ấp Minh Trung đề ra các mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống Chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, tích cực tham gia giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình../.

Diễm My