Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

(09:31 | 19/11/2015)

 Sáng ngày 17-11, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Cơ quan Vụ công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự.

 Tham gia lớp tập huấn là các đồng chí Bí thư; Phó Bí thư Thường trực cấp ủy huyện, thị, thành ủy; Bí thư Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể cấp tỉnh); giám đốc hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn nhà nước; báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe nội dung, chương trình tổng quan về nội chính và công tác nội chính; Tổng quan về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về hoạt động của các cơ quan nội chính; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác tổng hợp, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng;…

Sau tập huấn, căn cứ vào các nội dung đã tiếp thu các đại biểu tiếp tục triển khai, thực hiện trong phạm vi, chức trách, thẩm quyền được giao, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực./.

Quốc Tuấn Nguồn http://www.kiengiang.gov.vn