Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019

(15:24 | 25/02/2020)

Ngày 25/02/2020, Ban Chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo” huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019. Trong năm qua các Cấp ủy, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ và nhân dân, xây dựng nhiều mô hình trên các lĩnh vực, quan tâm châm bồi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Trong năm đã phát động đăng ký mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở là 332 mô hình (gồm tập thể 316 mô hình, cá nhân 16 mô hình); qua thẩm định và công nhận được 266 mô hình (gồm tập thể 251 mô hình, cá nhân 15 mô hình) đạt tiêu chuẩn “Dân vận khéo cấp cơ sở”; đồng thời nhân rộng được 39 mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện.