Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

HĐND HUYỆN

Xem với cỡ chữAA

Thông báo HĐND huyện về việc điều chỉnh, phân công các tổ Đại biệu HĐND khóa II, Nhiệm kỳ 2016-2021

(10:04 | 24/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 21 HDND.pdf