TIN NỔI BẬT:
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm dề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022  *  Ngày 27/6/2022 Hội LHPN xã Vĩnh Hòa tổ chức họp mặt gia đình tiêu biểu nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022, tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa.  *  U Minh Thượng- Họp mặt, giao lưu gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022  *  ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY ỦY THÁC TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  NHỮNG CĂN NHÀ MỚI KHANG TRANG TỪ NGUỐN VỐN CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  Công tác hướng dẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.  *  Sáng ngày 27/6/2022, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức hội nghị tổng kết phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  *  Đăng ký mới, cập nhật thông tin chứng thư số cá nhân cho công chức, viên chức tại bộ phận một cửa huyện theo Công văn số 3778/VP-HCC ngày 18/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.  *  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện của ngày cuối tuần, ngày 24 tháng 06 năm 2022.  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Giới thiệu

  • 9 tháng đầu năm 2014, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh

    (14:00 | 18/03/2015)

     Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản như: Kế hoạch công tác CCHC năm 2014 và các kế hoạch công tác kiểm tra, công tác thông tin, tuyên truyền, kế hoạch thi đua chuyên đề công tác CCHC năm 2014, trên cơ sở đó các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2014 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.