TIN NỔI BẬT:
Thực hiện chính sách Đề ơn đáp nghĩa  *  Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021-2025 tỉnh phối hợp với huyện U Minh Thượng tổ chức lễ tổng kết các hoạt động Tết quân - dân năm 2021  *  Ngày 19/01/2021 UBND huyện ban hành kế hoạch số 04 về việc Thăm viếng, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, trung tâm văn Y tế, đối tượng gia đình chính sách, người có công , người cao tuổi nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021  *  Ngày 18/01/2021 UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo số 07 về việc hỗ trợ lập danh sách cấp Căn cước công dân  *  UBND huyện ban hành công văn số 08, ngày 18/01/2021 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa khô, Tết nguyên Đán Tân Sửu năm 2021  *  Tạm dừng việc thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển  *  Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/01-09/02/2021  *  Ban vận động và tiếp nhận quà tết ban hành giấy mới số 01, ngày 15/01/2021 họp BVĐ và tiếp nhận quàn tết cho gia đình chính sách, nạn nhân CĐDC, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện  *  Tặng 700 suất quà và khám bệnh, cấp 500 suất thuốc cho gia đình chính sách, hộ nghèo  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng