Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(13:44 | 24/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   KH 09 UB.signed.pdf