Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020

(13:45 | 24/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   KH 14 UB.signed.pdf