Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(13:50 | 24/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 13 UB.signed.pdf