Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã hội đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

(13:52 | 24/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 10 UB.signed.pdf