Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Quyết định UBND huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO và Tổ công tác ISO

(10:00 | 24/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD 1373.signed.pdf