Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Báo UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện Kểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020

(14:11 | 24/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   BC 71 UB.signed.pdf