Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện ban hành công văn về việc rà soát, lập đề nghị cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị Nhà nước

(13:05 | 29/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 177 UB.signed.pdf