Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

(15:30 | 30/06/2020)

Sáng ngày 29/6/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Kiếm Phong, Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có đồng chí Đặng Xuân Thắng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Xếp – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đặc biệt là xây dựng phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng nhân dân của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết được Ban Thường vụ Huyện ủy xác định là nội dung đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

          Công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW qua các năm đã được chú trọng, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, có tác động thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Qua 4 năm triển khai thực hiện, đã có nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, gương mẫu; đặc biệt đã có 121 tập thể, 164 cá nhân có những thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Cũng tại hội nghị, huyện đã trao tặng giấy khen cho 35 tập thể và 36 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.