Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện ban hành công văn số 387 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và chế độ báo cáo cải cách hành chính năm 2021

(11:04 | 05/01/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 387 UB.signed.pdf