TIN NỔI BẬT:
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm dề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022  *  Ngày 27/6/2022 Hội LHPN xã Vĩnh Hòa tổ chức họp mặt gia đình tiêu biểu nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022, tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa.  *  U Minh Thượng- Họp mặt, giao lưu gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022  *  ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY ỦY THÁC TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  NHỮNG CĂN NHÀ MỚI KHANG TRANG TỪ NGUỐN VỐN CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  Công tác hướng dẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.  *  Sáng ngày 27/6/2022, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức hội nghị tổng kết phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  *  Đăng ký mới, cập nhật thông tin chứng thư số cá nhân cho công chức, viên chức tại bộ phận một cửa huyện theo Công văn số 3778/VP-HCC ngày 18/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.  *  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện của ngày cuối tuần, ngày 24 tháng 06 năm 2022.  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo công tác Dân vận năm 2021

(09:41 | 08/02/2021)

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Chương trình chỉ đạo công tác Dân vận năm 2021, phương hướng cụ thể như sau:

- Tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, nghị quyết của tỉnh. Năm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác Dân vận năm 2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy "Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; tạo chuyển biến rõ nét về công tác cải cách hành chính, trong đó chú ý nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh". Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong hệ thống chính trị. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân.

- Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ dân vận, mặt trận, các đoàn thể bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Hội Chữ thập đỏ, Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Đại hội, Hội nghị Hội Người cao tuổi xã, huyện. Tạo điều kiện và phát huy tốt vai trò nòng cốt tham mưu của dân vận, mặt trận, các đoàn thể trong triển khai thực hiện công tác dân vận.

- Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi nhận thức và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và nhân dân về nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn, giữ vững và thực hiện từng tiêu chí cụ thể. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông.

- Rà soát phối hợp nắm tình hình tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là trên lĩnh vực đất đai, không để phát sinh điểm nóng. Triển khai thực hiện tốt Luật hòa giải cơ sở.

- Tập trung củng cố, kiện toàn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng, nhất là chi đoàn, chi hội ở địa bàn dân cư. Phát động nhiều phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Phấn đấu phát triển đoàn viên, hội viên vào tổ chức đoàn thể đạt 50% so với đối tượng có mặt tại địa phương; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Dân vận, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, triển khai thực hiện chương trình chỉ đạo công tác dân vận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ hàng tháng, quí, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Dân vận Huyện ủy). Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban của Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng nắm tình hình triển khai thực hiện Chương trình này, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết vào cuối năm 2021./.