TIN NỔI BẬT:
Tiếp tực thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023.  *  Kể từ ngày 04/06/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện U Minh Thượng chính thức thực hiện cho vay chương trình Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (Hộ SXKD VKK) trên địa bàn xã An Minh Bắc.  *  UBND huyện ban hành công văn số 145, ngày 11/6/2021 về việc thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021  *  U Minh Thượng làm việc cùng Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang về rà soát, đề xuất danh mục các công trình đầu tư cho các xã An toàn khu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025.  *  Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông huyện U Minh Thượng năm 2021 họp triển khai kế hoạch “Hỗ trợ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn huyện U Minh Thượng”  *  Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân huyện U Minh Thượng thăm, tặng quà các chiến sĩ trực tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19  *  TỔ TRƯỞNG TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN NHIỆT HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC  *  Họp sinh hoạt Tổ định kỳ - giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tổ  *  U Minh Thượng hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2021 – Khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

HĐND HUYỆN

Xem với cỡ chữAA

Thông báo HĐND huyện về việc điều chỉnh, phân công các tổ Đại biệu HĐND khóa II, Nhiệm kỳ 2016-2021

(10:04 | 24/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 21 HDND.pdf