Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

NGHỊ QUYẾT

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện ban hành Nghị Quyết số 06, ngày 13/4/2021 về việc Phê duyệt danh mục cải tạo, sửa chữa phòng học các điểm trường (SNGD) năm 2021

(15:17 | 26/04/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 06 HDND.pdf