Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

NGHỊ QUYẾT

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 07, ngày 13/4/2021 về việc phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn các điểm trường (SNGD) năm 2021

(15:19 | 26/04/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 07 HDND.pdf