Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

NGHỊ QUYẾT

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 03, ngày 06/7/2021, Về việc bầu chủ tịch UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

(12:32 | 29/07/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 03 HDND-07162021035449.pdf