Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

NGHỊ QUYẾT

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 04, ngày 06/7/2021, Về việc bầu phó chủ tịch UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

(12:35 | 29/07/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 04 HDND-07162021035425.pdf