Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

NGHỊ QUYẾT

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 27, ngày 30/9/2021 về việc chủ chương đưa vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện U Minh Thượng đối với khu đất vào Hồ Hoa Mai

(15:17 | 08/10/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 27 HDND-10082021030710.pdf