Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

NGHỊ QUYẾT

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 24, ngày 30/9/2021 về việc phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng cuối năm 2021

(15:40 | 08/10/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 24-09302021204306.pdf