Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

NGHỊ QUYẾT

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 26, ngày 30/9/2021 về việc xin chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, quy mô 453,17ha, tỷ lệ 1/2000

(15:43 | 08/10/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 26 HDND-09302021204129.pdf