Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

NGHỊ QUYẾT

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết HĐND huyện về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

(14:35 | 21/08/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 33 HD-001.pdf