Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

NGHỊ QUYẾT

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết HĐND huyện về phê duyệt kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020

(14:36 | 21/08/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 25 HD.pdf