Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

NGHỊ QUYẾT

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết HĐND huyện về phê duyệt danh mục đầu tư công năm 2021 (GTNT) trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(14:39 | 21/08/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; NQ 30 HD.pdf