Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG HỘI THI "GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI" CẤP TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2020 – 2021

(14:19 | 06/05/2021)

              Nhằm biểu dương những kết quả đã đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước và ghi nhận những thành tích đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của các tập thể, cá nhân tiên tiến trong năm học 2020-2021; khơi dậy và tạo động lực cho toàn ngành trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng, kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

             Phòng Giáo dục và Đảo tạo huyện U Minh Thượng đã tổ chức Hội nghị biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời lồng ghép tổng kết, phát thưởng “Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2020 – 2021. Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Văn Nam – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cùng các giáo viên điển hình tiên tiến ngành giáo dục cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

              Kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2019 – 2020, toàn ngành đạt nhiều thành tích đáng trân trọng. Khen thưởng cấp tỉnh và cấp nhà nước: 06 cá nhân nhận bằng khen Chính phủ, 03 tập thể nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, 03 tập thể nhận bằng khen hạng nhì khối, 05 tập thể nhận bằng khen hạng ba khối, 14 tập thể lao động xuất sắc, 02 tập thể nhận bằng khen thường xuyên, 73 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh, 11 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, 04 giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 03 tập thể được khen thưởng trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và 10 tập thể được khen thưởng trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”. Khen thưởng của UBND huyện: 24 tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến, 12 tập thể được tặng giấy khen tập thể, 92 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 634 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 443 cá nhân được tặng giấy khen.

           Năm học 2020 – 2021, ngành giáo dục được UBND huyện khen thưởng 15 mô hình tiên tiến trng việc giúp đỡ học sinh nghèo đến trường, cũng như các giải pháp nâng cao công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học; 20 học sinh vượt khó, học giỏi; 32 giáo viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quản lý, giáo dục học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo khen thưởng trên 200 học sinh giỏi và 201 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

             Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhận định, trong thời gian tới công tác thi đua, khen thưởng cần thực hiện nhiệm vụ to lớn là động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”; vận động cán bộ giáo viên, CNVCLĐ tích cực năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học vào công tác giảng dạy; chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện trên từng lĩnh vực; người đứng đầu đơn vị phải tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, Đổi mới công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời và quan tâm đến những người lao động trực tiếp.

Bích nhiểu - CV VP HĐND&UBND huyện