Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện ban hành kế hoạch số 61, ngày 17/5/2021 về việc triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục năm 2021

(16:09 | 19/05/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 61 UB.signed.pdf