Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Họp sinh hoạt Tổ định kỳ - giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tổ

(09:21 | 01/06/2021)

Với nhận định, Tổ TK&VV là một “ Mắt xích” quan trọng trong việc truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân; Tổ TK&VV không chỉ là đầu mối, kênh dẫn vốn xuống tận cơ sở, phục vụ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách trực tiếp, tiện lợi nhất mà còn giúp các hộ vay vốn sử dụng hiệu quả, nâng cao ý thức tiết kiệm, đồng thời, giúp NHCSXH tăng cường năng lực, hiệu quả tại cơ sở. Với nhận thức trên, NHCSXH huyện U Minh Thượng, Hội đoàn thể nhận ủy thác đã tìm nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV trong đó Họp sinh hoạt Tổ định kỳ là một trong những giải pháp được chú trọng thực hiện trong thời gian qua.

Sinh hoạt tổ định kỳ là hình thức họp Tổ hàng tháng hoặc đột xuất với sự tham gia của Cán bộ NHCSXH, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban lãnh đạo ấp, Ban quản lý Tổ và Tổ viên, dưới sự chủ trì của Tổ trưởng Tổ TK&VV. Tổ trưởng họp sinh hoạt tổ để Quán triệt cho toàn bộ tổ viên về quy ước hoạt động tổ, quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Tổ, quyền và nghĩa vụ của tổ viên trong quá trình vay vốn, quy trình bình xét cho vay, kết nạp tổ viên mới, cho tổ viên ra khỏi tổ, nhắc nhở tổ viên về dư nợ hiện tại, tiền lãi hàng tháng phải trả và số dư tài khoản tiền gửi, cách bảo quản sổ vay, biên lai đã thu lãi có chữ ký của Tổ trưởng để đối chiếu sau này, thông báo cho Tổ viên về các món vay có nợ đến hạn phân kỳ hoặc kỳ cuối cần trả trong kỳ hoặc trong tháng, triển khai văn bản mới, ghi nhận hoặc giải đáp ý kiến tổ viên,…

Thông qua buổi sinh hoạt Tổ, cán bộ Hội và cán bộ tín dụng đã kịp thời giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng các tổ viên; Các  tổ viên nắm rõ hơn về các chính sách tín dụng của Nhà nước; Quan trọng hơn là các tổ viên thêm phần hiểu rõ hoàn cảnh của nhau để đoàn kết tương trợ lẫn nhau, cùng trao đổi kinh nghiệm, cùng với Ban quản lý tổ hoàn thành tốt công việc được NHCSXH ủy nhiệm, góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong ấp, xã có điều kiện phát triển chăn nuôi làm kinh tế hộ gia đình, để vương lên thoát nghèo.

Đại diện lãnh đạo NHCSXH huyện cho biết: “Để nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV trong những năm qua NHCSXH huyện chỉ đạo quyết liệt các giải pháp trong đó chú trong đến việc Tổ chức sinh hoạt tổ định kỳ, hàng tháng có phân công Cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn xuống họp sinh hoạt cùng Tổ để nắm bắt khó khăn vướng mắc trong hoạt động Tổ cũng như ghi nhận những ý kiến, kiến nghị và giải đáp ý kiến cho Tổ viên, cũng như Hội đoàn thể và chính quyền địa phương để kịp thời báo cáo tới lãnh đạo NHCSXH các cấp để có phương hướng xử lý. Hiện nay, việc cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn dự sinh hoạt cùng tổ TK&VV đã trở thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên của NHCSXH huyện U Minh Thượng”