TIN NỔI BẬT:
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm dề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022  *  Ngày 27/6/2022 Hội LHPN xã Vĩnh Hòa tổ chức họp mặt gia đình tiêu biểu nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022, tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa.  *  U Minh Thượng- Họp mặt, giao lưu gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022  *  ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY ỦY THÁC TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  NHỮNG CĂN NHÀ MỚI KHANG TRANG TỪ NGUỐN VỐN CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  Công tác hướng dẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.  *  Sáng ngày 27/6/2022, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức hội nghị tổng kết phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  *  Đăng ký mới, cập nhật thông tin chứng thư số cá nhân cho công chức, viên chức tại bộ phận một cửa huyện theo Công văn số 3778/VP-HCC ngày 18/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.  *  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện của ngày cuối tuần, ngày 24 tháng 06 năm 2022.  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Phó chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tín dụng (KHTD) năm 2022

(13:18 | 30/06/2021)

     Bà Võ Thị Tuyết Nhung, Phó chủ tịch UBND huyện vừa ký ban hành Công văn số 153/UBND-NHCS ngày 23/06/2021 Về việc xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022  theo đó yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với UBND các xã và các ban ngành huyện có liên quan Xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2022 trên địa huyện.

       Theo đó việc xây dựng KHTD năm 2022 phải căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của người dân theo từng chương trình vay vốn được thu thập theo từng ấp, tổng hợp lên xã, huyện.

       Để làm tốt nhiệm vụ trên, PCT UBND huyện yêu cầu: Phòng giao dịch NHCSXH huyện phải phối hợp chặt chẽ với UBND các xã trong việc xác định nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng tại xã chi tiết đến từng ấp nhằm làm cơ sở xây dựng KHTD đảm bảo sát với nhu cầu vay vốn thực tế của người dân trên địa bàn xã; PGD NHCSXH huyện phối hợp với các ban ngành huyện có liên quan thu thập số liệu cần thiết để xây dựng KHTD năm 2022, hoàn thành xây dựng KHTD năm 2022 trình Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phê duyệt gửi về NHCSXH tỉnh trước ngày 07/07/2021.

      Ngoài ra, đối với các ngành có liên quan như: Phòng Lao động- Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tống kê huyện; Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành trên phải phối hợp và hỗ trợ PGD NHCSXH huyện trong việc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết để Xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2022 đảm bảo kịp thời và đúng tiến độ

Mỹ Tiên