Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Phó chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tín dụng (KHTD) năm 2022

(13:18 | 30/06/2021)

     Bà Võ Thị Tuyết Nhung, Phó chủ tịch UBND huyện vừa ký ban hành Công văn số 153/UBND-NHCS ngày 23/06/2021 Về việc xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022  theo đó yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với UBND các xã và các ban ngành huyện có liên quan Xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2022 trên địa huyện.

       Theo đó việc xây dựng KHTD năm 2022 phải căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của người dân theo từng chương trình vay vốn được thu thập theo từng ấp, tổng hợp lên xã, huyện.

       Để làm tốt nhiệm vụ trên, PCT UBND huyện yêu cầu: Phòng giao dịch NHCSXH huyện phải phối hợp chặt chẽ với UBND các xã trong việc xác định nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng tại xã chi tiết đến từng ấp nhằm làm cơ sở xây dựng KHTD đảm bảo sát với nhu cầu vay vốn thực tế của người dân trên địa bàn xã; PGD NHCSXH huyện phối hợp với các ban ngành huyện có liên quan thu thập số liệu cần thiết để xây dựng KHTD năm 2022, hoàn thành xây dựng KHTD năm 2022 trình Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phê duyệt gửi về NHCSXH tỉnh trước ngày 07/07/2021.

      Ngoài ra, đối với các ngành có liên quan như: Phòng Lao động- Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tống kê huyện; Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành trên phải phối hợp và hỗ trợ PGD NHCSXH huyện trong việc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết để Xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2022 đảm bảo kịp thời và đúng tiến độ

Mỹ Tiên