Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Ngành Giáo dục huyện U Minh Thượng khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2021 – 2022 phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19.

(20:36 | 19/08/2021)

Thực hiện theo chỉ đạo tại Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dụng thường xuyên tỉnh Kiên Giang; Công văn số 1925/SGDĐT-VP ngày 16/8/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc chuẩn bị tựu trường năm học 2021-2022. Ngành Giáo dục huyện U Minh Thượng đã chủ động tập trung chỉ đạo hướng dẫn các trường chuẩn bị các điều kiện tựu trường như: rà soát đội ngũ giáo viên; sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp; phối hợp chính quyền địa phương huy động học sinh đến trường; tuyên truyền về thời gian và ngày tựu trường. Đồng thời, xây dựng 02 phương án tổ chức khai giảng “trực tiếp” và “trực tuyến” phù hợp với bối cảnh tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19; đảm bảo an ninh, an toàn trường học và đặc biệt là đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã triển khai theo khuyến cáo ngành y tế. Đảm bảo sẳn sàng các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 theo tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, vào sáng ngày 05/9/2021 – “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”./.

bích nhiễu