TIN NỔI BẬT:
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm dề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022  *  Ngày 27/6/2022 Hội LHPN xã Vĩnh Hòa tổ chức họp mặt gia đình tiêu biểu nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022, tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa.  *  U Minh Thượng- Họp mặt, giao lưu gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022  *  ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY ỦY THÁC TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  NHỮNG CĂN NHÀ MỚI KHANG TRANG TỪ NGUỐN VỐN CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  Công tác hướng dẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.  *  Sáng ngày 27/6/2022, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức hội nghị tổng kết phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  *  Đăng ký mới, cập nhật thông tin chứng thư số cá nhân cho công chức, viên chức tại bộ phận một cửa huyện theo Công văn số 3778/VP-HCC ngày 18/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.  *  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện của ngày cuối tuần, ngày 24 tháng 06 năm 2022.  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021

(15:48 | 23/08/2021)

Về kinh tế: diện tích lúa Hè Thu đang trong giai đoạn đồng trổ là 1.835 ha; Khóm 58 ha, giá bàn từ 5.000 đến 8.000 đồng/ trái; diện tích trồng xoài 3,6 ha, gừng 26 ha, cây mía 208,8 ha năng suất đạt 71 tấn/ha; diện tích cây ăn quả các loại 22 ha đang trong giai đoạn phát triển. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã; triển khai vận động thành lập tổ hợp tác Lúa chất lượng cao gắn với Tổ hội nghề nghiệp. Tiếp tục triển khai vận động hội viên nông dân phát triển tổ hợp tác và chi, tổ hội nghề nghiệp. Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được quan tâm thực hiện . Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức  phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục duy trì, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là giữ vững an ninh trật tự, củng cố, kiện toàn các tổ sản xuất kinh tế.

Về văn hóa – xã hội: xã đã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong tháng 8, tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, được 24 lượt. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, qua đó đã cấp tiền cho 156 đối tượng với tổng số tiền 528.508.000 đồng (tháng 8 và 9/2021). Triển khai thực hiện trợ cấp cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được 90 trường hợp với tổng số tiền 135.000.000 đồng. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trường lớp cho năm học mới 2021-2022, phối hợp giáo viên vận động học sinh đến trường đảm bảo sĩ số. Về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành lập 05 chốt kiểm soát liên ngành nhằm kiểm soát chặt người dân từ địa phương khác đến địa bàn xã. Hiện nay trên địa bàn xã có 128 trường hợp cách ly tại nhà, 98 trường hợp tự theo dõi sức khỏe, được giám sát chặt chẽ.

Về quốc phòng, an ninh: Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực và thường xuyên theo dõi nắm tình hình an ninh nông thôn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức tuần tra, giám sát việc chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được 50 cuộc với 300 lượt đồng chí tham gia, qua tuần tra đã nhắc nhở 118 trường hợp.

Trong tháng qua, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trên các lĩnh vực khá toàn diện và kịp thời các mặt công tác, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất; tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định; tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội; đặc biệt là người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định, không xảy ra trường hợp lây nhiễm, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền được thực hiện tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như sau: giá vật tư nông nghiệp tăng ngược lại nông sản hàng hóa giả giảm; việc trao đổi buôn bán, vận chuyển gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mặt khác, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, ý thức chấp hành của một vài người dân còn chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác phối hợp trong phát động phong trào tố giác tội phạm bảo vệ an ninh tổ quốc đối lúc chưa thường xuyên./.

Bích nhiểu - CV VP HĐND&UBND huyện