TIN NỔI BẬT:
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm dề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022  *  Ngày 27/6/2022 Hội LHPN xã Vĩnh Hòa tổ chức họp mặt gia đình tiêu biểu nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022, tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa.  *  U Minh Thượng- Họp mặt, giao lưu gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022  *  ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY ỦY THÁC TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  NHỮNG CĂN NHÀ MỚI KHANG TRANG TỪ NGUỐN VỐN CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY NHÀ Ở XÃ HỘI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  *  Công tác hướng dẫn thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.  *  Sáng ngày 27/6/2022, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức hội nghị tổng kết phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.  *  Đăng ký mới, cập nhật thông tin chứng thư số cá nhân cho công chức, viên chức tại bộ phận một cửa huyện theo Công văn số 3778/VP-HCC ngày 18/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.  *  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện của ngày cuối tuần, ngày 24 tháng 06 năm 2022.  * 

Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh thượng làm tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động

(14:40 | 06/09/2021)

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến số lượng lao động mất việc, thất nghiệp gia tăng. Tuy nhiên, xác định công tác giải quyết việc làm cho người lao động góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện U Minh Thượng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, phù hợp với thực tiễn, nhằm tạo việc làm mới cho người lao động, giúp người lao động tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ đầu năm 2021 đến nay, công tác tư vấn, giải quyết việc làm của huyện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mặc dù địa phương có nhiều nỗ lực khắc phục nhưng nhìn chung tiến độ thực hiện còn chậm, không đạt kết quả như mong muốn. Để khắc phục khó khăn trong vấn đề giải quyết việc làm, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về các lĩnh vực chuyên môn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, ngành của huyện và cấp ủy, chính quyền các xã quán triệt sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai đầy đủ các chế độ chính sách đến các xã và trực tiếp đến đối tượng được hưởng theo quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Phòng thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của từng lĩnh vực công tác, kịp thời chỉ đạo các xã bám sát các chỉ tiêu để phấn đấu, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện cũng như Sở LĐ-TB&XH, đề ra giải pháp khắc phục những vướng mắc, góp phần thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, huyện U Minh Thượng đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của người lao động tại địa phương, huyện đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, các công ty tư vấn tìm việc làm trong và ngoài nước cho 53 quân nhân xuất ngũ và trên 155 lao động. Trực tiếp đến và làm việc 08 Công ty có chức năng xuất khẩu lao động tại TP.HCM tìm đối tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn. Trong 8 tháng đầu năm 2021, huyện giải quyết việc làm là 2.321 lao động, đạt 100,9% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó trong tỉnh 304 lượt lao động, ngoài tỉnh 2.017 lượt lao động; giải quyết việc làm mới được 849 lượt lao động, đạt 113,2% chỉ tiêu; Lao động có việc làm tại địa phương 1.715 lao động, đạt 100,8% kế hoạch. Cùng với đẩy mạnh dạy nghề, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn huyện luôn được các cấp, ngành chú trọng quan tâm.

Thời gian tới, Phòng LĐ-TB&XH huyện tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người trong độ tuổi lao động, nhất là lao động thuộc gia đình chính sách, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lao động nông thôn, thuộc diện hộ nghèo, không còn đất sản xuất…Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia về việc làm. Đổi mới, tạo cơ chế thông thoáng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án sản xuất, kinh doanh của người dân được tiếp cận nguồn vốn vay để thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.

Có thể khẳng định công tác giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; giải quyết được nhiều lao động địa phương chưa có việc làm, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Nguyễn Hường - CV