Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Thạnh yên làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân sách xã hội huyện

(16:08 | 26/07/2022)

Thời gian qua, cùng với vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phát huy vai trò xung kích trong các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xã Đoàn Thạnh Yên đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), tạo điều kiện cho ĐVTN vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, nhiều đoàn viên trên địa bàn xã đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, thoát nghèo

Từ khi được NHCSXH ủy thác cho vay, Xã đoàn đã tiếp nhận và triển khai cho ĐVTN hộ nghèo, cận nghèo và chính sách có điều kiện vay vốn để phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đến nay, tổng dư nợ vốn vay thông qua Đoàn thanh niên quản lý trên 3 tỷ đồng với 03 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 144 hộ vay. Để quản lý số vốn vay ủy thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo không thất thoát, lãng phí, Xã Đoàn thường xuyên phối hợp với NHCSXH chỉ đạo cán bộ quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Việc cho vay ủy thác đã đáp ứng một phần nhu cầu về vốn của nhiều đoàn viên đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Đồng thời, thông qua hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn của NHCSXH, cán bộ đoàn cũng nắm bắt sâu sát hơn tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Thanh niên có nhu cầu vay vốn được Đoàn tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ. Qua đó, tạo được sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với thanh niên. Nhờ vậy, hầu hết những trường hợp được vay vốn ủy thác đều xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương như: phát triển mô hình chăn nuôi bò, heo rừng, trồng rau màu,… 
 
Để phát huy được hiệu quả vốn vay ủy thác, hằng năm, Xã đoàn tổ chức các buổi tham quan, học tập những mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong và ngoài xã; học hỏi kinh nghiệm của những đoàn viên tiêu biểu về nghị lực vượt khó, những cách làm sáng tạo. Qua đó, giúp đoàn viên tiếp cận được những tiến bộ khoa học, kinh nghiệm quản lý kinh tế, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa… từ đó vận dụng phù hợp vào từng mô hình phát triển kinh tế.
Trong thời gian tới, xã Đoàn tiếp tục tập trung củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tăng cường phối hợp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhận ủy thác phát huy hiệu quả vốn vay ủy thác cho ĐVTN giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bích nhiểu