Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:48 | 17/02/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 101_QD-UBND.signed (1).pdf; NỘI DUNG -101.doc