Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TT&TT/UBND cấp huyện tỉnh Kiên Giang

(14:18 | 02/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 438_QD-UBND.signed.pdf