Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

GIẤY MỜI UBND huyện U Minh Thượng họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2020

(15:12 | 25/05/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; GM 96 UB.signed.pdf