Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Công văn Văn phòng HĐND&UBND huyện vê việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

(09:05 | 01/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 114 VP-001.pdf