Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời UBND huyện U Minh Thượng về việc Thanh tra tỉnh Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2020

(09:13 | 01/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; GM 98 UB.pdf