Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời UBND huyện vê hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020

(14:25 | 26/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   GM 119 UB.signed.pdf