Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(10:53 | 17/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1914_QD-UBND.danh muc.pdf; 3. NOI DUNG CHUAN HOA (NOI VU 2020) (1).doc