Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 ban hành hướng dẫn số 02, ngày 20/9/2021 hướng dẫn hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành bảo vệ "vùng xanh" trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(16:55 | 24/09/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; HD 02 TTCH-09242021050520.signed.pdf