Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện ban hành kế hoạch số 101, ngày 24/9/2021 về việc đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

(16:05 | 27/09/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 101 UB-09272021023145.signed.pdf