Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 110, ngày 15/10/2021 về việc hỗ trợ người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh, thành phố khác về huyện U Minh Thượng (Đợt 1, về từ ngày 01-07/10/2021)

(10:38 | 16/10/2021)

BẢO ĐÔ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 110 UB-10152021232529.signed.pdf