Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện ban hành công văn số 20, ngày 12/10/2021 về việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa III

(10:41 | 16/10/2021)

BẢO ĐÔ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 20 HDND-10122021041850.pdf