Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Huyện U Minh Thượng bàn hành Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển Kinh tế - Xã hội trong trạng thái bình thường mới

(16:24 | 24/11/2021)

Bảo Đô

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 127 UB-04022021055342.signed.pdf