Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/4/2022 đến ngày 30/4/2022

(14:22 | 18/04/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 35 UB-08252021040344.pdf