Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm ngày giải phòng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), ngày Quốc tế Lao động 01/5/2022

(13:26 | 25/04/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 60 UB-09012021031552.pdf